Kalkules English Deutsch Français Čeština Slovenčina

Vědecká kalkulačka pro Windows zdarmaNástroje

Nástroje programu Kalkules rozšiřují jeho možnosti o další specifické výpočty. Jejich nabídka se neustále rozšiřuje.


Graf funkce

Slouží k vykreslení grafu libovolné spojité funkce. Umožňuje posouvání grafu, přiblížení / oddálení celého grafu, nebo jen v jednotlivých osách. Graf může být zobrazen v kartézské, goniometrické, nebo ve vlastní souřadnicové soustavě

Graf funkce

Převodník jednotek

Převodník jednotek

Mnohočleny

Umožňuje sčítání, odčítání, násobení a dělení mnohočlenů, umocňování mnohočlenů, a vykreslování Hornerova schématu.

Mnohočleny

Kombinatorika

Umožňuje rychle provádět základní kombinatorické výpočty.

Kombinatorika

Statistika

Provádí základní statistické výpočty.

Statistika

Součet / součin řady

Nástroj pro rychlé počítání součtů nebo součinů libovolných konečných číselných řad.

Součet / součin řady

Derivace funkce

Počítá derivaci zadané funkce.

Derivace funkce

Kvadratická rovnice

Počítá kořeny a diskriminant kvadratické rovnice.

Kvadratická rovnice

Trojčlenka

Umožňuje počítat příklady na přímou nebo nepřímou úměrnost.

Trojčlenka

www.kalkules.com (c)2009 - 2013 by Jardo | Hosting sponsored by WebSupport.sk

TOPlist