Kalkules English Deutsch Français Čeština Slovenčina

Vedecká kalkulačka pre Windows zadarmo

 Hosting zadarmo od spoločnosti WebSupport.sk

Nástroje

Nástroje programu Kalkules rozširujú jeho možnosti o ďalšie špecifické výpočty. Ich ponuka sa neustále rozširuje.


Graf funkcie

Slúži na vykreslenie grafu ľubovoľnej spojitej funkcie. Umožňuje posúvanie grafu, priblíženie/oddialenie celého grafu, alebo len v jednotlivých osiach. Graf môže byť zobrazený v karteziánskej, goniometrickej, alebo vo vlastnej súradnicovej sústave

Graf funkcie

Prevodník jednotiek

Prevodník jednotiek

Mnohočleny

Umožňuje sčítavanie, odčítavanie, násobenie a delenie mnohočlenov, umocňovanie mnohočlenov, a vykresľovanie hornerovej schémy.

Mnohočleny

Kombinatorika

Umožňuje rýchlo vykonávať základné kombinatorické výpočty.

Kombinatorika

Štatistika

Vykonáva základné štatistické výpočty.

Štatistika

Súčet / súčin radu

Nástroj na rýchle počítanie súčtov alebo súčinov ľubovoľných konečných číselných radov.

Súčet / súčin radu

Derivácia funkcie

Počíta deriváciu zadanej funkcie.

Derivácia funkcie

Kvadratická rovnica

Počíta korene a diskriminant kvadratickej rovnice.

Kvadratická rovnica

Trojčlenka

Umožňuje počítať príklady na priamu alebo nepriamu úmernosť.

Trojčlenka

www.kalkules.com (c)2009 - 2013 by Jardo | Užite si výnimočný The Hosting už od 1,40 ‎€ mesačne od WebSupport.sk

TOPlist